GIF-bild: top_left_logodhr.gif   För ett samhälle utan rörelsehinder
Delaktighet - Handlingskraft - Rörelsefrihet
Norrköpingsavdelningen
JPG-bild: frontbild.jpg

Filmerna i Sjöstugan

 Tips till DHR

Expedition, Tele & Kommitteér  

DHR:s prislista

Aktuellt

Detta är DHR - Inriktning och mål

Fonder och rekreation

     
Medlemsbilder                  

JPG-bild: sht.jpg
____________________________________
Namnbyte
Fr.o.m. Nr 1  2015 byter SHT namn till Funktionshinderpolitik 
Den nya adressen är
funktionshinderpolitik.se.

_________________________________________________________

Nu är vi på gång i DHR i Norrköping med att få igång en verksamhet riktad till våra medlemmar upp till 30 år.
I förlängningen hoppas vi kunna bilda en sektion till DHR:s ungdomsförbund Unga Rörelsehindrade.

"Förbundet Unga Rörelsehindrade består av människor som är trötta på att inget händer i samhället.
Att vi som har rörelsehinder fortfarande inte kan ta oss in på alla restauranger, affärer och biografer, inte kan åka kollektivtrafik eller fritt välja vilken utbildning eller vilket arbete vi vill ha.
Vi är trötta på att politikerna inte tar sitt ansvar
och gör samhället tillgängligt."

(citat från Unga Rörelsehindrades hemsida,)

Emma Johansson

 

 

 

 

GIF-bild: streck2.gif

GIF-bild: streck2.gif JPG-bild: td-basen.jpg
JPG-bild: dhrfilmer.jpg
JPG-bild: sid00.jpg   Medlemsblad
  Nr 1 2017
  läs här

2019

Styrelsemöte
I början på februari


Månadsmöten  
13 februari
kl. 15-17
 
 
Årsmöte
Söndag
17 mars
kl. 15 - 17.00


 

 Ändrad den 19 februari 2019