För ett samhälle utan rörelsehinder
Delaktighet - Handlingskraft - Rörelsefrihet
Norrköpingsavdelningen

     


Arbetet med programmet till nästa Hjultorg
27-28 maj 2020
är i full gång.
Flera högintressanta programpunkter.
____________

Det finns
platser kvar!

Den 28 maj 2020
ordnar DHR Norrköping
 en resa till Hjälpmedelsmässan
om intresse finns.
Gärna
intresseanmälan
till Ulla Johansson
redan nu.
070 -
630 57
31
Läs mer om mässan
  KLICKA HÄR
 

Häng med på vad
DHR:s Förbund
pratar om.

GIF-bild: tillganglighetspriset2.gif

.

___________________________

Nu är vi på gång i DHR i Norrköping
med att få igång
en verksamhet
riktad till våra medlemmar
upp till 30 år.
I förlängningen hoppas vi
kunna bilda en
sektion till
DHR:s ungdomsförbund
Unga Rörelsehindrade.

"Förbundet
Unga Rörelsehindrade
består av människor som är
trötta på att inget händer i samhället.
Att vi som har rörelsehinder
fortfarande inte kan
ta oss in på alla restauranger,
affärer och biografer,
inte kan åka
kollektivtrafik eller fritt välja
vilken utbildning eller
vilket arbete vi vill ha.
Vi är trötta på att politikerna
inte tar sitt ansvar
och gör samhället tillgängligt."

(citat från
Unga Rörelsehindrades
hemsida,)

Emma Johansson

_________________________
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalender 2013-2020

Hemsidan uppdaterad 2019-02-16

Tips för att hitta rätt
  hemsidan.

________________

2020 
˅

______

Medlemsmöte

Söndag 23/2
kl. 15 - 17

Kaj Lärka
Revyartist och Bondkomiker
underhåller
Kaffe med dopp samt underhållning

Vi hälsar gamla och nya medlemmar

Välkomna !  

Tiderna som
gäller är
15.00 - 17.00.
__________
Anmälan senast torsdag den
20 mars till
exp

 011-131094

 eller till

Ulla Johansson

 070-6305731. 

ÅRSMÖTE

Söndag den
15 mars 2020

Kallelse till årsmöte

DHR Norrköpingsavdelningens medlemmar kallas härmed
till årsmöte

Söndagen
den 15 mars 2020 kl 15:00

Information om plats
meddelas senare

Sedvanliga årsmötesförhandlingar

Besök från DHR:s
förbundskansli

 

Motioner inlämnas
skriftligen till styrelsen
senast den 31 jan 2020
 på adress
DHR Norrköping,
Thapperska,
Gamla Övägen 23,
603 79 Norrköping

Eller till
email
norrkoping@dhr.se

Valberedning

Vill du ha ett uppdrag
eller känner någon som
skulle passa bra i styrelsen eller som revisor eller
något annat av de uppdrag
vi ska välja på årsmötet?

Kontakta valberedningen:

Harrieth
Sjöström Engstrand
011-170190

Marianne
Hasselbalch-Holm 
070-298 5751

 

Läs mer i

medlemsbladets  julnummer

som kom ut nyligen

eller i NT

                 

_______________________

Det som varit 2020

˅

Ny film den
10 februari
OBS: Måndag

Filmvisning i Sjöstugan
en gång per månad.
Som vanligt är
filmen gratis.
Kaffet kostar 30 kr
Välkommen
kl. 14.30
då vi fikar.
Filmen börjar
kl. 15.00
Speltid
1 tim. 47 min.

Välkommen!

Lyckligare kan ingen vara
 _____________________
Tänk på tiden när ni beställer färdtjänst
Hemresa
ca  kl. 17.00

Vårens första
film
2020
______
Lyckligare kan ingen vara

 info om filmen

  


 

___________________

Ingen  filmvisning
i januari
   
 
Inget   Medlemsmöte
i januari

 

 

__________
 

Kalender
Klicka på årtalet du vill se
Gula är klara
2019
2018
2017
2016
 2015
2014

2013

 

 

 

 

 

  
  
Tillgänglighets
databasen

________________

JPG-bild: dhrfilmer.jpg
_____________________Vi tackar för 
gåvan vi fick.    
____________
2019
Medlemsblad nr 1
Här hittar du
utlagda medlemsblad Extra

________________
Styrelsemöten

2020

__________________

______________

 

2020

 

Medlemsmöten

i Sjöstugan

2020

_____________

 

 

23/2

 

Kaj Lärka


underhåller

_______________

 

15/3

 

Årsmöte

Läs

Medlemsblad

Tidningsannons
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

_________________