GIF-bild: top_left_logodhr.gif För ett samhälle utan rörelsehinder
Delaktighet - Handlingskraft - Rörelsefrihet
Norrköpingsavdelningen
JPG-bild: frontbild.jpg  

GIF-bild: streck2.gif JPG-bild: td-basen.jpg
JPG-bild: dhrfilmer.jpg
JPG-bild: sid00.jpg   Medlemsblad
  Nr 1 2017
  läs här
Styrelsemöten

Månadsmöten 2018 Tisdagen 23/1 kl. 13.30-15.30 Månadsmöte
Tisdagen 13/2 kl. 13.30-15.30 Månadsmöte
Söndagen 18/3 kl. 15.00-17.00 Årsmöte

2013 © Copyright DHR Norrköping • Besöks- och postadress, Gamla Övägen 23, 603 79 Norrköping • Telefon: 011 - 13 10 94
E-post: norrkoping@dhr.se • Org.nr: 825001-0546 • BankGiro 5038-6192

Tandblekningstest