För ett samhälle utan rörelsehinder
Delaktighet - Handlingskraft - Rörelsefrihet
Norrköpingsavdelningen
 

StartsidanKontakterKalenderMedlemsblad m.m.Bli medlem - läs om fördelarnaAktiviteterHjälpmedel

AktuelltDHR > Inriktning och målSjöstuganFilm i SjöstuganDHR:s PrislistaMedlemsbilder

Nu är årsmötet över och vi har en ny styrelse.

Vi önskar dem lycka till och påbörjar en demokratiutveckling för att

stärka vår förening för framtiden och hoppas på många nya medlemmar.


Årsmötet den 17 mars 2019

Den 17 mars höll DHR Norrköpingsavdelning årsmöte på Thapperska skolan.
37 medlemmar hade hörsammat inbjudan.

 Årsmöte inleddes av att Ordf.  Michaela Dutius  Söderström som hälsade alla välkomna till årsmötet.
 En parentation där ljus tändes och en tyst minut för alla kamrater som gått bort under året.

Justerare valdes Lars-Erik Johansson o Ulla-Britt Ojala till lika rösträknare.

Förbundssekreterare Ken Gammelgård gästade årsmötet.
Han berättade om aktuella händelser på förbundsnivå
och hade även med sig skriftligt material som medlemmarna fick ta del av.

Årsmötespresidiet bestod av Ken Gammelgård som valdes till mötesordförande
och som sekreterare tjänstgjorde Mona Olsson. 
Ken Gammelgård är förbundssekreterare sedan 2009.

Verksamhetsberättelsen och årsbokslut och revisorernas berättelse gick man igenom och de godkändes.
Styrelsen fick ansvarsfrihet för år 2018. Förbundet beslutade på sitt Förbundsmöte att höja medlemsavgiften med 20:-
Avdelningen höjer inte sin avgift.
 

Den nya styrelsen fick följande utseende:

Mona Olsson, ordförande, 2 år

Marie Björkdahl, vice ordförande 2 år

Ulla Johansson, sekreterare, 1 år kvar

Jan Rydén, ledamot, 1 år kvar

Clary Lindman Lindström, ledamot, 2 år

Ann-Chatrine Lidberg, ledamot,      -     Fyllnadsval

Revisorer: Lotta Andersson 1 år kvar och Inger Gustafsson, 2 år

Valberedning: Marianne Hasselbach och Harrieth Sjöström Engstrand

________________________________________________________

Traditionsenligt bjöds på räksmörgås med dryck som serverades av flitiga medlemmar under ledning av Ulla och Vesa Oajva. 


Förtjänsttecken och diplom delades ut till Catharina och Sigvard Floser som varit medlemmar i mer än
25 år.

De avgående styrelseledamöterna Michaela Dutius Söderström, Catharina Andersson och Ann-Marie Edkrantz avtackades.
De hade alla valt att inte ställa upp för omval.