arsmote2016
Årsmötet 2016

JPG-bild: mona.jpg Ett 50-tal medlemmar var närvarande vid årsmötet och som vanligt löpte förhandlingarna på bra och tog en knapp timma.Omval på samtliga poster förutom ordföranden, där vi avtackade Lars-Erik Johansson för hans tid vid rodret.
Vi hälsade Mona Olsson välkommen som föreningens nya ordförande och önskar henne lycka till med uppdraget.
JPG-bild: ars2016-4.jpg En uppskattad besökare på årsmötet var Lennart Almgren. Han firade nyligen sin 95:e födelsedag och passade på att tacka för uppvaktningarna. Lennart har lagt ner hela sin själ, under flera årtionden, i vårt Sommarhem. Utan hans insats hade Sommarhemmet inte varit den pärla som den i dag är. Det går inte att nog uppskatta hans livsinsats för DHR.
På bilden ser vi Lennart i bakgrunden och framför honom Elsy Björkman. Elsy är den medlem som varit med längst i föreningen, troligen en bit över 60 år!
JPG-bild: ars2016-2.jpg När man varit DHR-medlem i 25 år, uppvaktas man från förbundet med en nål och ett diplom, överlämnade av avgående ordföranden Lars-Erik Johansson. Vi från avdelningen visar vår uppskattning med en blomma. Här är det Marie Björkdahl som står på tur att uppvaktas, grattis Marie!
JPG-bild: ars2016-6.jpg Även Ulla Johansson hörde till jubilarerna. Även hon uppvaktas av Lars-Erik Johansson. Grattis Ulla!
JPG-bild: ars2016-3.jpg För underhållningen svarade 2 herrar från Vadstena, med programmet "Musikalisk resa i Taubes fotspår". En härlig sångstund med Everts sånger. Det gillade man!

Förtäringen bestod av den sedvanliga räkmackan med dricka och kaffe med kaka. Mötet avslutades med lotteridragning.