Historik om DHR Norrköping
Så startade det
1940-talet
1950-talet
1960-talet
1970-talet
1980-talet
1990-talet
Ordförandelängd
Slutord
Våra Sommarhem
Gamla dokument
DHR:s Riksrally
JPG-bild: kerstin (kopia).jpg
Kerstin Sköld ha lagt ner ett omfattande arbete på att dokumentera vår lokalavdelnings historik. Historiken omfattar hur allt startade på 1940-talet och fram t.o.m 1990-talets slut.
Frank Svensson har sammanställt sidan om DHR:S Riksrally.