GIF-bild: top_left_logodhr.gif För ett samhälle utan rörelsehinder
Delaktighet - Handlingskraft - Rörelsefrihet
Norrköpingsavdelningen
JPG-bild: frontbild.jpg  
Ge en gåva till DHR Norrköpingavdelningen
BankGiro 5038-6192

Upplysningar se nedan

_________________________________________________________

Föreningens inriktning och mål

"Om en person genom skada eller sjukdom får någon form av rörelsehinder,
så får detta inte innebära försämrade livsvilkor"

Ett samhälle för alla

Det betyder utbildning, arbete och aktiv fritid med en fungerande boende-
och personlig service. Då behövs fullgod tillgänglighet både inom och utomhus, tillgängliga allmänna färdmedel och färdtjänst.
Vi har långt kvar till ett samhälle där våra mål är uppnådda. Ofta ser vi förändringar som leder till försämringar för oss med funktionshinder. Därför är samhällsfrågorna och det intressepolitiska arbetet av stor betydelse.

Avdelningens uppgift

Det är att inom Norrköpings kommun verka som en intresseorganisation med målsättningen att förbättra rörelsehindrades situation och villkor.

Vår verksamhet

Under tiden september till maj hålls varje månad ett möte med förhandlingar. Dessutom ges information och man diskuterar olika teman av särskilt intresse för oss. Samkväm med underhållning och kaffeservering hör förstås också till. Julfest, midsommarfirande och andra sammankomster ordnas.

Studier i cirkel ger kännedom om DHR:s arbete och trevlig gemenskap kring de olika ämnen man studerar. DHR har studiesamarbete med ABF. Medlemmarna kan också delta i kurser och konferenser som DHR-förbundet och länsdistriktet inbjuder till.

Varje år anordnas en längre rekreationsresa och andra utflykter.

Avdelningen är representerad i KHR, dvs Kommunala handikapprådet, samt har representanter och resurspersoner i olika arbetsgrupper och nämnder.

Fyra gånger om året skickas "Medlemsbladet" ut med aktuella program m.m.

Sommarhemmet "Sjöstugan"

Det ligger intill Glans strand vid Bonäs i Svärtinge. Sommarhemmet är öppet från slutet av april till början av september. Där finns möjlighet att bo med självhushåll och att övernatta.

Midsommarfest och annat trevligt kan man vara med om vid Sjöstugan...! Eller bara komma dit för att koppla av när vädret inbjuder. Möjlighet finns att bada i sjön och att ta en roddtur i vår båt.

Ge en gåva till DHR Norrköpingavdelningen
BankGiro 5038-6192

Stöd vår handikappförening
med en gåva, arv eller testamente.
Vi arbetar för att alla
 med funktionshinder skall bli delaktiga
i vårt samhälle på lika villkor.

För upplysningar och hjälp

Ulf Nersing   072-360 99 06

Ulla Johansson   070 - 6305731
__________________________________________

Expeditionen

Vi kan ge upplysningar i frågor som gäller handikapp och om vår organisation.
Expeditionen är stängd men du når oss på:
 telefon :    070 - 6305731     Ulla Johansson

Rörelsehindrad eller inte...
Alla som stöder vårt handlingsprogram kan bli medlemmar!

Du behöver DHR - DHR behöver dig!

Välkommen som medlem!


TILLBAKA