GIF-bild: top_left_logodhr.gif För ett samhälle utan rörelsehinder
Delaktighet - Handlingskraft - Rörelsefrihet
Norrköpingsavdelningen
JPG-bild: frontbild.jpg  

Föreningens inriktning och mål

"Om en person genom skada eller sjukdom får någon form av funktionsnedsättning,
så får detta inte innebära försämrade livsvilkor "
 

Ett samhälle för alla

Det betyder utbildning, arbete och aktiv fritid med en fungerande boende- och personlig service.
Då behövs fullgod tillgänglighet både inom och utomhus, tillgängliga allmänna färdmedel och färdtjänst.
Vi har långt kvar till ett samhälle där våra mål är uppnådda. Ofta ser vi förändringar som leder till försämringar
för oss med funktionsnedsättning. Därför är samhällsfrågorna och det intressepolitiska arbetet av stor betydelse.

Avdelningens uppgift

Det är att inom Norrköpings kommun verka som en intresseorganisation
med målsättningen att förbättra funktionsnedsattas situation och villkor.

Vår verksamhet

Under tiden september till maj hålls varje månad ett möte med förhandlingar.
Dessutom ges information och man diskuterar olika teman av särskilt intresse för oss.
Samkväm med underhållning och kaffeservering hör förstås också till.
Julfest, midsommarfirande och andra sammankomster ordnas.

Studier i cirkel ger kännedom om DHR:s arbete
och trevlig gemenskap kring de olika ämnen man studerar.
DHR har studiesamarbete med ABF.
Medlemmarna kan också delta i kurser och konferenser
om DHR-förbundet och länsdistriktet inbjuder till.

Varje år anordnas en längre rekreationsresa och andra utflykter.

Avdelningen är representerad i
KRF, Kommunala Rådet för Funktionshindersfrågor, 

samt har representanter och resurspersoner i olika arbetsgrupper och nämnder.

Läs på Kommunens hemsida om detta:
https://www.norrkoping.se/stod-och-omsorg/stod-vid-funktionsnedsattning/rad-forfunktionshindersfragor


Fyra gånger om året skickas "Medlemsbladet" ut med aktuella program m.m.

Sommarhemmet "Sjöstugan"

Det ligger intill Glans strand vid Bonäs i Svärtinge.
Sommarhemmet är öppet från slutet av april till början av september.
Där finns möjlighet att bo med självhushåll och att övernatta.
Midsommarfest och annat trevligt kan man vara med om vid Sjöstugan !
Bara komma dit för att koppla av när vädret inbjuder.
Möjlighet finns även att bada i sjön eller ta en roddtur i vår båt.
VIKTIGT
I dessa Coronatider stämmer inte öppettider, sammankomster m.m.
Hör alltid av er till någon i styrelsen innan du gör din resa till Sjöstugan,
så du har möjlighet att komma in för toalettbesök, eller om aktiviteten är inställd.

Expeditionen

Vi kan ge upplysningar
i frågor som gäller funktionsnedsättning, om vår organisation, 
samt dina frågor om att ge en gåva, ett arv eller att skriva ett testamente.

Funktionsnedsättning eller inte...
Alla som stöder vårt handlingsprogram kan bli medlemmar!

Du behöver DHR - DHR behöver dig!

Välkommen som medlem!


    Till Styrelsen/ Expeditionen            Till Startsidan