DHR SVERIGE skriver

Vi heter DHR.
Bokstäverna står för
Delaktighet, Handlingskraft, Rörelsefrihet
.
Ord som beskriver vad DHR står för i en tid
när vi varje dag får kämpa för våra mänskliga rättigheter. 
Delaktighet
 
är inget vi får i gåva utan något vi ständigt måste arbeta för,
så att personer med nedsatt rörelseförmåga ska bli
fullt jämställda, jämlika och delaktiga i samhället.

Genom att vara en 
H
andlingskraftig 
aktör visar vi på att vi inte nöjer oss med att enbart erkänna principen
om alla människors lika värde, utan att vi arbetar för att förverkliga den.
Vi vill förändra samhället.

Att uppnå 
Rörelsefrihet
 
är det långsiktiga målet för vårt arbete.
Det vill säga att alla ska kunna ta sig fram och in överallt
utan att begränsas av hinder i omgivningen.
Att nå detta mål är en grundförutsättning för att ingen ska bli utestängd
utan i stället kunna bidra till ett hållbart samhällsbygge baserat på mångfald.

Inget samhälle, ingen grupp eller enskild person har rätt
att kränka människovärdet hos en individ eller grupp.
Ett samhälle kan aldrig delas upp i fullvärdiga och inte fullvärdiga medborgare,
där en del utsätts för diskriminering som leder till utanförskap.
Det är utgångspunkten för allt vi gör.

Personer med nedsatt rörelseförmåga är inte en homogen

grupp som endast intresserar sig för sina egna villkor.

Där finns barn, unga, gamla, män, kvinnor, studerande,

yrkesverksamma, arbetslösa, hbtq-personer, nyanlända –

ja, helt enkelt ett genomsnitt av oss som bor i Sverige.

 

Till Startsidan