Nu är vi på gång i DHR i Norrköping med att få igång en
verksamhet riktad till våra medlemmar upp till 30 år.
I förlängningen hoppas vi kunna bilda en sektion till
DHR:s ungdomsförbund Unga Rörelsehindrade.

"Förbundet Unga Rörelsehindrade består av människor som är trötta
på att inget händer i samhället. Att vi som har rörelsehinder fortfar-
ande inte kan ta oss in på alla restauranger, affärer och biografer, inte
kan åka kollektivtrafik eller fritt välja vilken utbildning eller vilket
arbete vi vill ha. Vi är trötta på att politikerna inte tar sitt ansvar
och gör samhället tillgängligt."

(citat från Unga Rörelsehindrades hemsida,)

Emma Johansson

TILLBAKA