Upp
För ett samhälle utan rörelsehinder
Delaktighet - Handlingskraft - Rörelsefrihet
Norrköpingsavdelningen
 

StartsidanExp, Tele & KommittéerKalenderMedlemsblad m.m.Bli medlem - läs om fördelarnaHjälp och Hjälpmedel

AktuelltDHR > Inriktning och målSjöstuganFilm i SjöstuganDHR:s PrislistaMedlemsbilder

x

DHR Norrköpingsavdelningen     -     Regler för utbetalning av bidrag från avdelningens fonder till DHR-medlemmar

Styrelsen förvaltar ett antal fonder ur vilka medlemmar kan söka bidrag till olika ändamål som t.ex. tekniska hjälpmedel, resor och rekreation
Förutsättningarna för att kunna söka bidrag är:

att man är funktionshindrad och varit med i avdelningen i minst ett år och är bosatt inom kommunen.
att bidrag utges ej till tekniska hjälpmedel som kan erhållas av landsting eller kommun.
att ansökan om bidrag kan göras under hela verksamhetsåret på blankett som rekvireras från DHR-expeditionen.
att som princip gäller att man inte kan få bidrag varje år.
att följande fonder omfattas av regelverket.

Nr: Fond
2701 Anderssons fond, där bara avkastningen får tas i anspråk, för akuta behov i Norrköping
där bistånd inte kan lämnas i erfordelig omfattning på annat sätt.
2702 Nilssons fond för polioskadade.
2704 Rekreationsfonden för vistelse vid olika rekreationsmål t.ex. rehabiliteringsanläggningar.
2705 Åkervalls fond, där medel från fonden skall gå till barn och ungdom under 24 år som är boende i Norrköping.
i
Rekreationsbidrag
Bidrag ur rekreationsfonden kan sökas av alla medlemmar, alltså även de som är bosatta på orter utanför Norrköpings kommun. Fonden är uppbyggd av vår avdelning och har inga förbehåll annat än att bidragen ska gälla vid behov av rekreation. Blanketter för ansökan finns på expeditionen. Ansökningar till alla fonder kan göras när som helst under året.
För resor planerade i sommar bör ansökan lämnas in till expeditionen eller till någon i styrelsen.

Blankett för Fondansökan