kaffegrupper
Turordningslista för kaffekommittén 2015

Grupp 1
Kerstin Andersson 011 - 26 56 59 gruppansvarig
Roland Johansson 011 - 26 56 59
Monica Löfgren 073 849 03 49

Gruppen ansvarar för möten i februari, maj och november.

********************************************************

Grupp 2
Inga Johansson 011 - 16 79 25 gruppansvarig
Bo G Karlsson 011 - 16 94 25
Vesa och Ulla-Britt Ojava 011 - 14 03 48

Gruppen ansvarar för möten i mars, september och december.

*********************************************************

Grupp 3
Anne-Marie Edkrantz 011 - 14 43 84 gruppansvarig
Margareta Samuelsson 011 - 18 00 42

Gruppen ansvarar för möten i april, oktober och januari.

********************************************************

Ett stort tack för hjälpen till Er som är med i kommittén, Tack!