För ett samhälle utan rörelsehinder
Delaktighet - Handlingskraft - Rörelsefrihet
                      Norrköpingsavdelningen                        

StartsidanAktuelltBli medlem-läs om fördelarnaDHR>Inriktning och målDHR:s Prislista

HjälpmedelKalenderKontakterMedlemsbilderMedlemsbladSjöstugan
 


Medlemsbrev till DHR Norrköpingsavdelningen

Det är märkliga tider vi lever i. Coronaviruset har lamslagit nästan hela samhället.
Det många inte tänker på är att flera av våra medlemmar redan lever socialt isolerade. Därför kommer nu ett medlemsbrev en gång i månaden tills vidare.
Ny medlemstidning kommer efter sommaren.

Skicka din e-postadress och ditt telefonnummer till norrkoping@dhr.se.
Har du inte e-post, så kan du ringa eller sms:a ditt telefonnummer till
Ulla Johansson 070-6305731

 

Årsmötet den 15/3

Vårt årsmöte hölls som planerat den 15/3 på Riks City.
Vi var 24 medlemmar som hade samlats för att lägga år 2019 bakom oss
och blicka fram mot det nya verksamhetsåret 2020.

Stefan Sundqvist från Förbundskontoret var mötesordförande
och Ulla Johansson var sekreterare.

Efter mötet samlades vi runt långbordet för att äta en god räksmörgås tillsammans.

 

Ny styrelse

Mona Olsson   ordf                     073 0969784    Ljuramona42@gmail.com

Ulla Johansson Vice ordf.          070 6305731    ulla.johansson.bv@telia.com

Marie Björkdahl Ledamot          070 9783174    fjunboll68@gmail.com

Clary Lindman     Ledamot         070 3747365    clary_lindman_lindstrom@yahoo.se

Christina Andersson kassör        070 7339183    anderssonc9@gmail.com

E-post                  norrkoping@dhr.se

Hemsida            www.dhrnorrkoping.se           

_____________________________________________________

Nya medlemmar         

Sedan sist har vi fått 4 nya medlemmar.

Ulrika Kagevik                            Nora Hagman

Mikael Odengrund                    Thomas Reinholdsson

Välkomna till DHR Norrköping!!

Tyvärr blir det ingen resa till Hjultorget i Kista i maj. De har ställt in hjälpmedelsmässan.

logo

 

 

Norrköpings kommun tar fram nya riktlinjer för färdtjänstresor

Av besparingsskäl föreslår kommunen en begränsning av antalet färdtjänstresor till max 70 resor/månad, väsentliga resor undantagna. Begränsning föreslås även på resor med trappklättring genom att trappklättring enbart beviljas på hemadress under max ett år. Besparingen skulle bli ca 200 000 – 300 000 kr/år, vilket är småpengar i kommunens totala budget. För våra medlemmar däremot, skulle det innebära en försämrad livskvalité och en ökad social isolering.

Våra representanter i KRF – Christer Johansson och Monica Svensson, skickade en skrivelse till kommunen. Där hänvisar de till FN:s ”Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning” och påtalar det orimliga i kommunens förslag. Christer och Monica påpekar också att många hus har trappor och ofta är det en halvtrappa upp till hissen, vilket gör det omöjligt för personer med funktionsnedsättning att ta sig ut.

Den nya riktlinjen skulle ha antagits av Tekniska nämnden den 19/3, men återremitterades på initiativ av den politiska majoriteten. Det är främst trappklättring som de vill utreda vidare.

Hela skrivelsen från Christer och Monica finns att läsa på vår hemsida www.dhrnorrkoping.se

 

Program för sommaren

Eftersom Folkhälsomyndigheten avråder från folksamlingar, så kan vi inte presentera ett program för sommaren. Men våra medlemmar är välkomna att åka ut till sommarhemmet på egen hand. Hör gärna av dig till Ulla för att få instruktioner om hur du kommer in i sommarhemmet.

 

Vi kommer att uppdatera vår hemsida löpande, så håll gärna utkik där!

 

Nästa medlemsbrev kommer i mitten av maj 2020

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Till Startsidan