Välkommen till ett öppet seminarium med temat ”Tillgänglighet & Friluftsliv”

Den 9 december bjuder Kommunala rådet för funktionshindersfrågor (KRF)
in till ett öppet seminarium med temat ”Tillgänglighet & Friluftsliv”.

Tillsammans får vi lära oss mer samt ta del av goda exempel från Norrköping.

Datum: Den 9 december klockan 13:30-16:15

Plats: Sessionssalen i förvaltningshuset Rosen, Trädgårdsgatan 21 i Norrköping.

Inre foajén finns även tillgänglig för passage.

13:30-13:35 Karin Jonsson (C), ordförande i KRF, hälsar välkommen

13:35-13:55 FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning
samt Sveriges funktionshinderspolitiska mål
Aleksander Gabelic, samordnare för mänskliga rättigheter på Länsstyrelsen Östergötland


13:55-14:15 Sveriges friluftsmål och den regionala friluftsstrategin Karoline Hällgren,
friluftsutvecklare på Länsstyrelsen Östergötland

14:15-14:30 Det tillgängliga friluftslivet, kommunens möjligheter och utmaningar Annika Åberg,
friluftsstrateg i Norrköpings kommun

14.30-14.45 Aktiviteter för barn och unga med funktionsnedsättning i Norrköping
Haris Agic, strateg i Norrköpings kommun

14.45-15:05 PAUS med fika

15:05-15:35 Goda exempel från Norrköping: Allergisäkra äventyr –
Sara Hjalmarsson, Astma- och allergiföreningen, och Åsa Jonsson, Friluftsfrämjandet.

Skåda fåglar med öronen – Monica Ericsson, SRF Norrköping

15:35-16:10 Panelsamtal kring tillgänglighet och friluftsliv.

Vilka utmaningar och möjligheter finns?
Medverkar gör Per Ziljat (S), avgående ordförande i kultur- och fritidsnämnden,

Reidar Svedahl (L), kommunalråd med ansvar för samverkansområdet samhällsbyggnad,
Maria Modig, kultur- och fritidsdirektör, samt deltagare från dagens föreläsare.

Moderator är Anne Olofsson, strateg på kommunstyrelsens kontor

16:10-16:15 Karin Jonsson (C) avslutar seminariet

Lokalen är tillgänglighetsanpassad.

Om du är i behov av exempelvis teckenspråkstolk,

 meddela det senast den 22 november till emilie.daag@norrkoping.se alternativt 011-15 20 61.

 

Åter Startsidan